Info telefon +385 1 60 55 988

Opći uvjeti prodaje na daljinu

Saznaj sve

OPĆI UVJETI PRODAJE NA DALJINU ABC INTERIJER d.o.o., Zagreb

ABC INTERIJER D.O.O.
trgovina
Zavrtnica 17,10000 Zagreb

Radno vrijeme:
PON-PET 08-20 h
SUB 08-15 h
Nedjeljom i praznikom zatvoreno

UVJETI ISPORUKE I DOSTAVE

Kupac je dužan preuzeti naručenu i plaćenu robu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe. Obavijest o prispijeću naručene robe će se smatrati valjanom i važećom ako je kupcu dostavljena osobno, odnosno poslana preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom, putem elektronske pošte, ili putem telefaks uređaja. Ukoliko kupac ne preuzme robu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispjeću robe dužan je platiti troškove skladištenja u visini od 1% kupoprodajne cijene robe po danu skladištenja, i ne može preuzeti naručenu robu dok ne podmiri rečene troškove, kao i troškove slanja obavijesti, možebitnih opomena itd. Za rečene troškove Abc Interijer će izdati kupcu poseban račun. Visinu troškova skladištenja robe i rokova isporuke ABC Interijer i kupac mogu dogovoriti drugačije u pisanom obliku.

Za robu u vrijednosti većoj od 7.001,00 kn, a u koju cijenu je uračunat PDV, ABC Interijer osigurava besplatni prijevoz robe na području Zagreba, Velike Gorice, Sesveta i Zaprešića. Vrijeme prijevoza se dogovara s kupcem.

Prijevoz izvan područja navedenog u prethodnom stavku ovog članka Općih uvjeta naplaćuje se unaprijed prema važećem cjeniku.

Prijevoz se izvršava do kućnog broja kupca, pod uvjetom da ne postoje prometne, pravne, stvarne i/ili ostale zapreke za uredan dolazak prijevoznog vozila do kućnog broja kupca. Ukoliko postoji bilo kakova takova zapreka, ABC Interijer će dovesti robu što je bliže moguće do kućnog broja kupca. Istovar i unos robe dužan je isključivo osigurati kupac o svom trošku.

Ukoliko kupac ne osigura uredan i primjeren primitak robe, odnosno ne osigura primjeren prijevoz od mjesta do kojeg je prijevozno vozilo moglo doći, ne osigura osobe za istovar robe itd., ABC Interijer vraća robu na svoje skladište. U tom slučaju kupac koji ima pravo na besplatni prijevoz gubi isto pravo i dužan je kod preuzimanja robe platiti troškove skladištenja robe, a kupac koji nema pravo na besplatni prijevoz robe dužan je platiti troškove skladištenja robe i nema pravo na povrat uplaćenih sredstava na ime pokušanog prijevoza.

U slučaju kao gore navedenom, kupac ima izbor da li će sam o svom trošku preuzeti robu iz skladišta ili će se pokušati ponovni prijevoz. U tom slučaju kupac koji sam preuzima robu iz skladišta dužan je prije preuzimanja robe podmiriti sve nastale troškove, a kupac kojemu će biti pokušana ponovni prijevoz dužan je podmiriti sve nastale troškove i unaprijed uplatiti ponovni prijevoz.

Prilikom preuzimanja robe kupac, ili osoba ovlaštena od kupca za preuzimanje robe, dužan/dužna je robu pregledati i svojim potpisom na dostavnici, otpremnici, nalogu za otpremu ili na bilo kojem drugom dokumentu koji služi istoj svrsi, potvrđuje da je robu preuzeo u količini naznačenoj u dostavnom dokumentu i u ispravnom stanju – bez bilo kakovih stvarnih nedostataka.

PLAĆANJE:

Način plaćanja: u trgovini ili preko računa

Plaćanje u trgovini Zavrtnica 17:

 • gotovinsko plaćanje
 • kartice :
  • American Express jednokratno i obročno (2-12 rata bez kamata)
  • Diners jednokratno i obročno (2-12 rata bez kamata)
  • Visa, Master Card , Maestro jednokratno
 • Potrošački kredit s kamatama:
  • DINERS - 13–60 rata s kamatama

Uplate preko računa:

 • PRIVREDNA BANKA dd:
HR8023400091100194323


 • ZAGREBAČKA BANKA:
HR3823600001101219734


 • RBA:
HR4524840081104886284


 • UNICREDIT SLO:
SI56290000070070232

Za robu po narudžbi kupac uplaćuje predujam od 30% prodajne cijene robe. Ostatak do punog iznosa kupoprodajne cijene robe kupac je dužan uplatiti ABC Interijeru u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe, a ukoliko kupac ne uplati taj ostatak u rečenom roku, uzima se da je kupac odustao od kupnje naručene robe. Obavijest o prispijeću naručene robe će se smatrati valjanom i važećom ako je kupcu dostavljena osobno, odnosno poslana preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom, putem elektronske pošte, ili putem telefaks uređaja.

Ukoliko kupac odustane od kupnje naručene robe, isti nema pravo na povrat uplaćenog predujma opisanog u prethodnom stavku, niti ima pravo iskoristiti uplaćeni predujam kao uplatu predujma i/ili cijene za drugi proizvod.

ABC Interijer odobrava odgodu plaćanja samo kupcima s kojima ima sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe.

Plaćanje se smatra izvršenim, odnosno obveza kupaca podmirenom, s danom kada novčani iznos sjedne na žiro-račun ABC Interijera, odnosno kada novčani iznos bude predan ovlaštenoj osobi ABC Interijera za primitak novaca od strane kupaca.

O PODUZEĆU:

ABC INTERIJER D.O.O.
Zavrtnica 17
10000 Zagreb
MBS:080147830
OIB: 66358073532

PRIVREDNA BANKA dd:

IBAN:HR8023400091100194323ZAGREBAČKA BANKA:

IBAN:HR3823600001101219734RBA:

IBAN:HR4524840081104886284UNICREDIT SLO:

IBAN:SI56290000070070232

ADRESA ZA ZAPRIMANJE PRIGOVORA POTROŠAČA:

ABC INTERIJER D.O.O.
ZAVRTNICA 17
10000 ZAGREB

e-mail: info@abc-interijer.hr
telefaks: 01/6055-985

prigovor se također može uputiti i osobnim dolaskom u salon Zavrtnica 17,10000 Zagreb.

UVJETI KUPNJE:

Ovim se Općim uvjetima i pravilima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacije proizvoda koji se nalaze u asortimanu Abc Interijer-a.

Kupnja i naručivanje robe:

Prije nego sklopite ugovor odnosno napravite uplatu prema zaprimljenoj ponudi molimo Vas da pažljivo pročitate Opće uvjete poslovanja dostupne na internet stranici te na prodajnom mjestu. Uplatom po ponudi smatra se kako ste upoznati sa svim uvjetima poslovanja Abc Interijera te kako iste u potpunosti prihvaćate.

Proizvodi se naručuju po prispjeću sredstava na naš račun u iznosu kao opisano pod „PLAĆANJE“. Nakon što naručena roba stigne na skladište Abc Interijer-a te kupac bude obaviješten o istome potrebno je da se uplati preostali iznos kako bi se roba mogla preuzeti a sve kao opisano pod „UVJETI ISPORUKE I DOSTAVE“

Cijena robe:

Cijena robe u maloprodaji određuje se prema važećem cjeniku.

Popusti i akcijske cijene istaknute su u prodajnom prostoru ABC Interijera izravno na robi ili posebno istaknutim mjestima, a odnose se na maloprodaju za kupce koji nemaju s ABC Interijerom sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe.

Ako kupac izvrši uplatu robe po ponudi nakon isteka opcije ponude (roka za uplatu navedenog u ponudi), ABC Interijer ne garantira cijenu niti rok isporuke naveden u ponudi, tj. ABC Interijer zadržava pravo promjene cijene navedene u ponudi i promjene roka isporuke navedenog u ponudi.

Preuzimanje robe:

Roba se preuzima ovisno o lokaciji kupljene robe na adresama:
Zavrtnica 17,10000 Zagreb radno vrijeme pon-pet 08-20 h, subota 08-15h
Ili
Koledinečka 4, 10000 Zagreb radno vrijeme pon-pet 09-17h

Prilikom preuzimanja robe u našem prodajnom salonu ili na našem skladištu kupac, ili osoba ovlaštena od kupca za preuzimanje robe, dužan/dužna je robu pregledati i svojim potpisom na dostavnici, otpremnici, nalogu za otpremu ili na bilo kojem drugom dokumentu koji služi istoj svrsi, potvrđuje da je robu preuzeo u količini naznačenoj u dostavnom dokumentu i u ispravnom stanju – bez bilo kakovih stvarnih nedostataka.

Ukoliko se radi o isporuci dostavnom službom kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Nakon preuzimanja robe te ovjere prijevoznice/naloga za isporuku/naloga za prijevoz/ otpremnice/dostavnice bilo u našim prostorijama ili preko dostavne službe Abc Interijer neće uvažiti naknadne prijave oštećenja pošto je potpisani dokument bez ikakove napomene potvrda kako je roba pregledana te da je ista preuzeta u ispravnom kvantitativnom i kvalitativnom stanju.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i Abc Interijer-a u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača,Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača obavijestiti Abc Interijer d.o.o o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Ispunjeni obrazac ili nedvosmislenu izjavu potrebno je poslati na adresu:
Abc Interijer d.o.o, Zavrtnica 17, 10000 Zagreb
ili na email: info@abc-interijer.hr

Ukoliko potrošač podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, dužan je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i adresu elektroničke pošte. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama Zakona.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, Abc Interijer d.o.o će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što potrošač dostavi dokaz da je roba poslana nazad. Potrošač mora izvšiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Trošak povrata robe snosi potrošač.

Ukoliko iskoristi svoje pravo na povrat robe potrošač se obvezuje vratiti proizvod Abc Interijer-u o svom trošku, na adresu: Zavrtnica 17,10000 Zagreb. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Svaki povrat biti će pregledan prilikom preuzimanja. Ukoliko je proizvod vraćen otpakiran, korišten, neispravan,s oštećenjima (vidljivim nedostacima) ili bez dijelova ili dokumentacije ili bez originalne ambalaže Abc Interijer d.o.o je ovlašten odbiti prihvat takve robe te Potrošač nije ovlašten zahtjevati povrat uplaćenih sredstava jer nije ispunio svoju obvezu povrata robe.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • Ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača
 • Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • Predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

Jamstvo:

ABC Interijer uvažava reklamacije samo uz predočenje originalnog računa koji je dokaz o kupovini.

Na kupljenu robu daje se jamstvo prema jamstvenim (garancijskim) listovima kojima proizvođač jamči ispravnost robe u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu. Jamstvo neće vrijediti ukoliko Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu: a) slavine i hidro-masažne kade kod kojih Kupac nije ugradio filtere za pročišćavanje vode, a oštećenje proizvoda je uzrokovano prljavim instalacijama ili vodom; b) bojlere, klima-uređaje i slične uređaje koje je Kupac ugradio po neovlaštenoj osobi ili prilikom ugradnje nije poštivao upute proizvođača.

Načini dostave prigovora:

Pisanim putem na adresu:
ABC INTERIJER D.O.O.
ZAVRTNICA 17
10000 ZAGREB

e-mail: info@abc-interijer.hr
telefaks: 01/6055-985

Prigovor se također može podnijeti i osobnim dolaskom u salon Zavrtnica 17,10000 Zagreb

Pisani odgovor Abc Interijer-a dobiti ćete u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako bi prigovor bio promptno obrađen u istome molimo navedite broj računa kupljenog artikla, datum računa, naziv artikla za koji podnosite prigovor te Vaše osobne kontakt podatke.

Odgovornost Abc Interijer-a za izračun količine ili dimenzije ili za preporuke o ugradnji:

Abc Interijer nema odgovornost prema Kupcu na manje ili više kupljene količine zidnih i podnih obloga ili drugih proizvoda isto kao niti za neodgovarajuće dimenzije proizvoda pošto Abc Interijer nikada ne daje službene izračune količina niti uzima mjere Kupčeva prostora, osim ako ista usluga nije unaprijed dogovorena. Savjeti u ugradnji ili potrebnoj količini ili dimenziji proizvoda su informativnog karaktera. Kupac je obvezan sam osigurati sve podatke o količinama ili dimenzijama proizvoda. Kupac se ne može pozivati na usmene ili pisane zapise ili izjave djelatnika Abc Interijer-a a sve vezano uz izračune količina ili dimenzija odnosno o savjetima za ugradnju kupljene robe. Abc Interijer svojim kupcima omogućuje izradu nacrta kupaonice ili nekog drugog prostora uz naplatu troška izrade istog, s tim da su podaci proizašli iz tog nacrta također informativnog karaktera te Abc Interijer ne odgovara za isti.

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA

ABC Interijer će objaviti i učiniti dostupnim na uobičajen način sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, s time što će svaki pročišćeni tekst izmijenjenih Općih uvjeta biti dostupan na uobičajen i prikladan način, barem na svakom ovlaštenom prodajnom mjestu ABC Interijera.

TUMAČENJE OPĆIH UVJETA

Pri tumačenju možebitnih prijepornih odredaba ovih Općih uvjeta treba možebitnu prijepornu odredbu tumačiti u skladu s načelima obveznog prava utvrđenim Zakonom o obveznim odnosima.

Naslovi i podnaslovi iz ovih Općih uvjeta navedeni su samo radi preglednosti i ne utječu na tumačenje Općih uvjeta.

SALVATORNA KLAUZULA

U slučaju ništavosti, pobojnosti ili neprovedivosti bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta takva ništava, pobojna ili neprovediva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve sporove koji bi mogli proizići iz zaključenih ugovora, te svih odnosa kupnje/prodaje robe ABC Interijera, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, ABC Interijer i kupci nastojat će riješiti mirnim putem.

Ako se sporovi rečeni u prethodnom stavku ovih Općih uvjeta ne uspiju riješiti mirnim putem, utvrđuje se nadležnost Općinskog ili Trgovačkog suda u Zagrebu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu s današnjim danom.

U Zagrebu, dana 17.12.2017. godine
ABC INTERIJER d.o.o.